Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.
Každý Krumlovák nesčetněkrát zaklel, když se z jedné strany města na druhou dopravoval bezmála hodinu, nebo když cestou do zaměstnání např. v Českých Budějovicích popojížděl v koloně, či postával při nesmyslně naplánované opravě silnice. Chceme mapovat a upozorňovat na kolony, bouračky, dopravní omezení všeho druhu, náledí nebo hlídkující dopravní policisty. Pro úvodní ranní informaci postačí, abyste se podívali na on-line mapu a vyhnuli se místům, kde se silnice zbarvuje do červené. To je doprava, kdy auta buď stojí, nebo popojíždějí. Pod mapou jsou on-line informace o konkrétních problémech s časy, kdy problém vznikl a odhadem, kdy bude odstraněn. Samozřejmě budeme nadšení, když se stanete aktivním členem skupiny “KRUMLOVÁCI - DOPRAVNÍ TEROR” a budete ostatní z telefonu ostatní zásobovat informacemi o bouračkách, neprůjezdnosti nebo o dopravácích. Tak dobrou cestu :)
Práce na údržbě mostu zúžená vozovka na jeden jízdní pruh
Oblast: silnice I/3, v katastru obce Planá, okr. České Budějovice
Text události: částečná uzavírka silnice I/3 z důvodu provádění stavby „I/3 Planá u Českých Budějovic, most ev.č. 3-110a1“ V termínu: od 19.3.2018 – 13.11.2018. Vedení dopravy: Stavba bude prováděna po polovinách vozovky. Směr Č. Krumlov – Č. Budějovice – vedení dopravy nezměněno. Směr Č. Budějovice – Č. Krumlov – doprava bude vedena po mimoúrovňové křižovatce.
Od: 2018-03-19 07:00:00 Do: 2018-11-13 23:59:00
Uzavřeno stavební práce
Oblast: ulice Lannova třída, České Budějovice, okr. České Budějovice
Text události: úplná uzavírka pozemní komunikace v ulici Lannova tř. v Českých Budějovicích v úseku mezi kříženími s ul. Štítného a Chelčického z důvodu dopravně stavebních úprav v předmětné lokalitě.
Od: 2018-03-19 07:00:00 Do: 2018-05-31 23:59:00
Práce na údržbě mostu zúžená vozovka na jeden jízdní pruh
Oblast: silnice I/3, v katastru obce Planá, okr. České Budějovice
Text události: částečná uzavírka silnice I/3 z důvodu provádění stavby „I/3 Planá u Českých Budějovic, most ev.č. 3-110a1“ V termínu: od 19.3.2018 – 13.11.2018. Vedení dopravy: Stavba bude prováděna po polovinách vozovky. Směr Č. Krumlov – Č. Budějovice – vedení dopravy nezměněno. Směr Č. Budějovice – Č. Krumlov – doprava bude vedena po mimoúrovňové křižovatce.
Od: 2018-03-19 07:00:00 Do: 2018-11-13 23:59:00
Uzavřeno stavební práce
Oblast: silnice II/160, Rožmberk nad Vltavou, okr. Český Krumlov
Text události: Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk nad Vltavou - II. etapa
Od: 2018-03-19 00:00:00 Do: 2018-06-26 23:59:00
Oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy
Oblast: silnice I/3, v katastru obce Velešín, část obce Chodeč, okr. Český Krumlov
Text události: Částečná uzavírka úseku silnice I/3, za městem Velešín ve směru na Dolní Dvořiště, Důvod: oprava propustku v havarijním stavu. Práce budou probíhat mimo komunikaci na čele propustku. Doprava bude vedena obousměrně v zúžených jízdních pruzích.
Od: 2018-03-12 07:00:00 Do: 2018-03-31 23:59:00
Omezení zúžená vozovka na jeden jízdní pruh
Oblast: silnice I/4 (ulice Pasovská), Vimperk, okr. Prachatice
Text události: Demolice objektů na pozemcích parc. č. 1507 a 1508, v době provádění prací bude provoz veden kyvadlově a bude řízen světelným siganlizačním zařízením, v případě tvorby kolon bude provoz řízen řádně proškolenými a označenými pracovníky, v době pracovního klidu bude provoz veden obousměrně v zúžených jízdních pruzích
Od: 2018-03-12 07:00:00 Do: 2018-04-21 23:59:00
Oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Oblast: silnice I/20, České Budějovice, okr. České Budějovice
Text události: částečná uzavírka silnice I/20 v Českých Budějovicích v úseku ulic Strakonická - Labská (vpravo ve směru jízdy Písek – Č. Budějovice) z důvodu provádění opravy protihlukové stěny. Uzavírka si nevyžádá návrh objízdné trasy. Doprava bude vedena ve zbývajícím jízdním pruhu.
Od: 2018-03-05 09:00:00 Do: 2018-05-31 23:59:00
Oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Oblast: silnice I/3, Lhotice, okr. České Budějovice
Text události: Úplná uzavírka silnice I/3 sjezd a nájezd MUK Lhotice směr Tábor z důvodu výstavby dálnice „D3 0309/II Ševětín - Borek“ . V termínu ve dnech od 5.2.2018 - do 27.10.2018 Vedení dopravy: Vozidla jedoucí po silnici II/146 od obce Lhotice a Hluboké nad Vltavou ve směru na Tábor pojedou až na křižovatku s II/603 směr Ševětín a zpět na I/3. Vozidla jedoucí z Č. Budějovic budou odkloněni již v Č. Budějovicích na ulici Okružní a Pražská a budou vedeni po silnici I/3 do obce Borek, kde plynule budou pokračovat po II/603 až na křižovatku se silnicí II/146 a dál výše uvedené objízdné trase.
Od: 2018-03-05 07:00:00 Do: 2018-10-27 23:59:00
Oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Oblast: silnice I/20, České Budějovice, okr. České Budějovice
Text události: částečná uzavírka silnice I/20 v Českých Budějovicích v úseku ulic Strakonická - Labská (vpravo ve směru jízdy Písek – Č. Budějovice) z důvodu provádění opravy protihlukové stěny. Uzavírka si nevyžádá návrh objízdné trasy. Doprava bude vedena ve zbývajícím jízdním pruhu.
Od: 2018-03-05 09:00:00 Do: 2018-05-31 23:59:00
Oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Oblast: silnice I/20, České Budějovice, okr. České Budějovice
Text události: částečná uzavírka silnice I/20 v Českých Budějovicích v úseku ulic Strakonická - Labská (vpravo ve směru jízdy Písek – Č. Budějovice) z důvodu provádění opravy protihlukové stěny. Uzavírka si nevyžádá návrh objízdné trasy. Doprava bude vedena ve zbývajícím jízdním pruhu.
Od: 2018-03-05 00:00:00 Do: 2018-05-31 23:59:00
Oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy
Oblast: silnice I/3, v katastru obce Velešín, část obce Chodeč, okr. Český Krumlov
Text události: Částečná uzavírka úseku silnice I/3, za městem Velešín ve směru na Dolní Dvořiště, Důvod: oprava propustku v havarijním stavu. Práce budou probíhat mimo komunikaci na čele propustku. Doprava bude vedena obousměrně v zúžených jízdních pruzích.
Od: 2018-03-12 07:00:00 Do: 2018-03-31 23:59:00
Oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Oblast: silnice I/20, České Budějovice, okr. České Budějovice
Text události: částečná uzavírka silnice I/20 v Českých Budějovicích v úseku ulic Strakonická - Labská (vpravo ve směru jízdy Písek – Č. Budějovice) z důvodu provádění opravy protihlukové stěny. Uzavírka si nevyžádá návrh objízdné trasy. Doprava bude vedena ve zbývajícím jízdním pruhu.
Od: 2018-03-05 00:00:00 Do: 2018-05-31 23:59:00
Oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy
Oblast: silnice I/3, v katastru obce Velešín, část obce Chodeč, okr. Český Krumlov
Text události: Částečná uzavírka úseku silnice I/3, za městem Velešín ve směru na Dolní Dvořiště, Důvod: oprava propustku v havarijním stavu. Práce budou probíhat mimo komunikaci na čele propustku. Doprava bude vedena obousměrně v zúžených jízdních pruzích.
Od: 2018-03-05 00:00:00 Do: 2018-03-31 23:59:00
Práce na údržbě mostu zúžená vozovka na jeden jízdní pruh
Oblast: silnice I/3, v katastru obce Planá, okr. České Budějovice
Text události: částečná uzavírka silnice I/3 z důvodu provádění stavby „I/3 Planá u Českých Budějovic, most ev.č. 3-110a1“ V termínu: od 19.3.2018 – 13.11.2018 Vedení dopravy: Stavba bude prováděna po polovinách vozovky. Směr Č. Krumlov – Č. Budějovice – vedení dopravy nezměněno. Směr Č. Budějovice – Č. Krumlov – doprava bude vedena po mimoúrovňové křižovatce.
Od: 2018-03-19 00:00:00 Do: 2018-11-13 23:59:00
Omezení zúžená vozovka na jeden jízdní pruh
Oblast: silnice I/4 (ulice Pasovská) - ulice Pražská, Vimperk, okr. Prachatice
Text události: částečná uzavírka úseku silnice I/4, ul. Pasovská, ve Vimperku, demolice objektů na pozemcích parc. č. 1507 a 1508. V době provádění prací bude provoz veden kyvadlově a bude řízen semaforovou soupravou, v případě tvorby kolon bude provoz řízen řádně proškolenými a označenými pracovníky. V době pracovního klidu bude provoz veden obousměrně v zúžených jízdních pruzích.
Od: 2018-02-26 00:00:00 Do: 2018-04-21 23:59:00
Oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Oblast: silnice I/3, Lhotice, okr. České Budějovice
Text události: Úplná uzavírka silnice I/3 sjezd a nájezd MUK Lhotice směr Tábor z důvodu výstavby dálnice „D3 0309/II Ševětín - Borek“ . V termínu ve dnech od 5.2.2018 - do 27.10.2018 Vedení dopravy: Vozidla jedoucí po silnici II/146 od obce Lhotice a Hluboké nad Vltavou ve směru na Tábor pojedou až na křižovatku s II/603 směr Ševětín a zpět na I/3. Vozidla jedoucí z Č. Budějovic budou odkloněni již v Č. Budějovicích na ulici Okružní a Pražská a budou vedeni po silnici I/3 do obce Borek, kde plynule budou pokračovat po II/603 až na křižovatku se silnicí II/146 a dál výše uvedené objízdné trase.
Od: 2018-02-05 00:00:00 Do: 2018-10-27 23:59:00
Most uzavřen stavební práce
Oblast: silnice II/169, Kvilda, okr. Prachatice
Text události: Úplná uzavírka silnice II/169 v úseku mostu ev.č.169-026 Kvilda, provoz veden v místě uzavírky po provizorním mostě.
Od: 2017-12-01 00:00:00 Do: 2018-06-30 23:59:00
Oprava povrchu vozovky zúžené jízdní pruhy
Oblast: silnice I/3, Lhotice, okr. České Budějovice
Text události: Částečná uzavírka silnice I/3 MUK Lhotice – zúžení nájezdového ramene ve směru na Tábor z důvodu zvýšení bezpečnosti pracovníků stavby „D3 0309/II Ševětín – Borek; Veškerá doprava bude vedena ve zbývající části jízdního pruhu.
Od: 2017-12-04 00:00:00 Do: 2018-03-31 23:59:00
Oprava povrchu vozovky zúžené jízdní pruhy
Oblast: silnice I/3, Lhotice, okr. České Budějovice
Text události: Částečná uzavírka silnice I/3 MUK Lhotice – zúžení nájezdového ramene ve směru na Tábor z důvodu zvýšení bezpečnosti pracovníků stavby „D3 0309/II Ševětín – Borek; Veškerá doprava bude vedena ve zbývající části jízdního pruhu.
Od: 2017-12-04 00:00:00 Do: 2018-03-31 23:59:00
Uzavřeno oprava povrchu vozovky
Oblast: silnice I/3, Ševětín (okres České Budějovice)
Text události: úplná uzavírka silnice I/3 v úseku MÚK Ševětín – silnice II/603 v budoucím napojení na I/3 z důvodu výstavby dálnice „D3 0309/II Ševětín - Borek“ . Vedení dopravy: Vozidla budou před MÚK Ševětín pokračovat po silnici I/3 až na provizorní objízdnou komunikaci, kde odbočí na nově vybudovanou silnici II/603.
Od: 2017-11-15 00:00:00 Do: 2018-11-15 23:59:00
Omezení stavební práce
Oblast: silnice I/3, Neplachov - Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor
Text události: úplná uzavírka silnice z důvodu provádění stavby „D3 0309/I Bošilec – Ševětín“ . Veškerá doprava bude vedena obousměrně po nově vybudované souběžné komunikaci II/603. Budou uzavřeny křižovatky silnic I/3 x II/1558 (do obce Bošilec) a I/3 x III/1555 (do obce Dynín). Obslužnost těchto obcí bude zajištěna odbočením ze silnice II/603 na provizorní komunikaci a dále a dále po účelové komunikaci kolem zemědělských sil na silnici III/1555. Příjezd k Zemědělským službám Dynín bude zajištěn i ve směru od Bošilce po provizorní komunikaci, která povede ze silnice III/1558 v místě budoucího mostu přes dálnici D3. Bez omezení bude křižovatka silnic II/603 x II/147 (směr Dolní Bukovsko).
Od: 2017-08-07 08:00:00 Do: 2018-06-30 23:59:00
Omezení
Oblast: silnice I/3, v katastru obce Vitín, okr. České Budějovice
Text události: Krátkodobé obousměrné uzavírky silnice I/3 z důvodu provádění odstřelů na stavbě dálnice „D3 0309/II Ševětín - Borek“, a to ve vytipovaných úsecích; V termínu: od 1.7.2017 – 31.12.2019 ( po dobu 6-15 minut s četností dle požadavku stavby); Vedení dopravy: Úplná uzavírka si nevyžádá objízdnou trasu a bude prováděna za asistence Policie ČR, kterou si zajistí firma provádějící trhací práce.
Od: 2017-07-01 00:00:00 Do: 2019-12-31 23:59:00
Omezení
Oblast: silnice I/3, v katastru obce Chotýčany, okr. České Budějovice
Text události: Krátkodobé obousměrné uzavírky silnice I/3 z důvodu provádění odstřelů na stavbě dálnice „D3 0309/II Ševětín - Borek“, a to ve vytipovaných úsecích; V termínu: od 1.7.2017 – 31.12.2019 ( po dobu 6-15 minut s četností dle požadavku stavby); Vedení dopravy: Úplná uzavírka si nevyžádá objízdnou trasu a bude prováděna za asistence Policie ČR, kterou si zajistí firma provádějící trhací práce.
Od: 2017-07-01 00:00:00 Do: 2019-12-31 23:59:00
Omezení
Oblast: silnice I/3, Lhotice, okr. České Budějovice
Text události: Krátkodobá obousměrná úplná uzavírka silnice I/3 z důvodu provádění odstřelů na stavbě dálnice „D3 0309/II Ševětín - Borek“, a to ve vytipovaných úsecích V termínu: od 1.7.2017 – 31.12.2019 ( po dobu 6-15 minut s četností dle požadavku stavby) Vedení dopravy: Úplná uzavírka si nevyžádá objízdnou trasu a bude prováděna za asistence Policie ČR, kterou si zajistí firma provádějící trhací práce.
Od: 2017-07-01 00:00:00 Do: 2019-12-31 23:59:00
Omezení stavební práce
Oblast: místní komunikace, České Budějovice
Text události: Úplná uzavírka místní komunikace a částečná uzavírka silnice II/156 Mánesova (část pravého odbočovacího pruhu) z důvodu výstavby přilehlého administrativního centra.
Od: 2017-06-23 00:00:00 Do: 2018-04-30 23:59:00
Omezení
Oblast: silnice I/3, v katastru obce Vitín, okr. České Budějovice
Text události: Krátkodobé obousměrné uzavírky silnice I/3 z důvodu provádění odstřelů na stavbě dálnice „D3 0309/II Ševětín - Borek“, a to ve vytipovaných úsecích; V termínu: od 1.7.2017 – 31.12.2019 ( po dobu 6-15 minut s četností dle požadavku stavby); Vedení dopravy: Úplná uzavírka si nevyžádá objízdnou trasu a bude prováděna za asistence Policie ČR, kterou si zajistí firma provádějící trhací práce.
Od: 2017-07-01 00:00:00 Do: 2019-12-31 23:59:00
Opakované krátkodobé uzavírky
Oblast: silnice I/3, v katastru obce Kaplice, okr. Český Krumlov
Text události: Úplné krátkodobé uzavírky silnice I/3 v k.ú. Kaplice, okr. Český Krumlov v bezpečnostním okruhu kamenolomu Kaplice, pro provádění trhacích prací. Uzavírky budou prováděny pouze v denní době a za nesnížené viditelnosti a to jen na dobu nezbytně nutnou k provedení odstřelu v lomu Kaplice. Maximální doba uzavření silnice I/3 nesmí překročit dobu 15 min. Vzhledem ke krátkodobosti uzavírky se objížďka nestanovuje
Od: 2017-05-01 00:00:00 Do: 2018-04-03 23:59:00
Uzavřeno stavební práce
Oblast: silnice II/143 (ulice Pod Jáníčkem), Křemže, okr. Český Krumlov
Text události: Uzavírky silnice II/143 (ulice Pod Jáníčkem) - havarijní stav opěrné zdi
Od: 2017-05-19 00:00:00 Do: 2018-05-19 23:59:00
Stavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem
Oblast: silnice I/3, v katastru obce Ševětín - v katastru obce Borek, okr. České Budějovice
Text události: Částečná uzavírka silnice I/3 v km 92,000 – 103,000 z důvodu výstavby „D3 0309/II Ševětín – Borek. Provoz bude zachován v obou směrech. Bude zachována šířka jízdního pruhu min. 3,5m.
Od: 2017-04-01 00:00:00 Do: 2018-03-31 23:59:00